Wyjście

W najbliższy piątek (23 października 2015 r.) w trakcie zbiórki całą drużyną wychodzimy na cmentarz przy ulicy Ogrodowej do grobu patronki naszej drużyny Basi Nazdrowicz. Wszyscy są proszeni o zapoznanie się z jej życiorysem, który odnajdziecie w zakładce „Bohaterka” Każdy harcerz obowiązkowo ma być w pełni, czysto i schludnie umundurowany. Dziewczęta mogą mieć założone do munduru spodnie. Dodatkowo należy zabrać ze sobą po dwa bilety MPK za 1,30 zł. Proszę o ubranie się ciepło, stosownie do pogody.

Czuwaj! 😀