KRZYŻ HARCERSKI

krz_harc1

Krzyż Harcerski został zaprojektowany w 1912 roku przez ks. Kazimierza Lutosławskiego.

Kształt Krzyża jest wzorowany na najwyższym odznaczeniu wojskowym, przyznawanym za męstwo na polu walki – orderze Virtuti Militari.
Cztery ramiona Krzyża – cztery strony świata.
Okrąg – symbol doskonałości i braterstwa
Lilijka harcerska – Ideały Harcerskie zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim
Promienie – wskazują drogę, przypominają, że harcerz jest zawsze pogodny
Wieniec dębowy – męstwo
Wienieć laurowy – zwycięstwo
3 oliwki – trzy rozbiory Polski
2 żołędzie – dwie wojny światowe
Ziarenka piasku –  ilość harcerzy i ich dobrych uczynków
CZUWAJ – pozdrowienie harcerskie, gotowość do działania

A oto, co sam ks. Lutosławski pisał o krzyżu:
„Wianek z dębu i wawrzynu oznacza cele do zdobycia: siłęumiejętnośćsprawnośćwiedzę. Oplata on główny symbol skautowy: krzyż z hasłem „Czuwaj”. Kształt tego krzyża jest dawny; takiego użyto do naszego orderu waleczności: „Virtuti Militari”; uprzytamnia on szczególnie obowiązek działalności. Ma on w środku kółko – symbol doskonałości, a w nim gwiazdę promienną, jakby światło przewodnie: ad astra! A sam krzyż znaczy: per aspera (per aspera ad astra – poprzez ciernie do gwiazd), bo wskazuje drogę ciężką, cierpieniami walki z własnymi słabościami usłaną, a przytem oznacza też gotowość do tej walki i do wszelkich poświęceń – aż do męczeństwa za wiarę, aż do śmierci za Ojczyznę: Bóg Ojczyzna są treścią wewnętrzną tego znaku. Hasło „Czuwaj” na nim – to pobudka, ostrzeżenie; oznacza gotowość do pracy nieustannej”


LILIJKA HARCERSKA

lilijkadru

Lilijkę jako symbol skautingu zaproponował Baden-Powell. Symbolizowana na igle kompasu (wówczas zawsze miała kształt lilijki). , co oznacza, że harcerz zawsze wybiera słuszną drogę.

Trzy ramiona lilijki – trzy chusty – zuchowa, harcerska i instruktorska
Skrót ONC – Ojczyzna, Nauka, Cnota

WOSM

wosm_patch

WOSM – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (World Organization of the Scout Movement)

3 ramiona lilijki – służba wobec Boga, siebie i bliźnich
2 gwiazdki – Prawo i Przyrzeczenie
kolor biały – czystość
purpura – odpowiedzialność, kolor królewski
węzeł płaski – braterstwo i jedność
okrąg – doskonałość

WAGGGS

wagggs
WAGGGS – Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)

3 liście koniczyny – służba wobec Boga, bliźnich i Ojczyzny
2 gwiazdki – Prawo i Przyrzeczenie
Łodyga koniczyny – igła kompasu wskazująca dobrą drogę
Dół łodygi, płomień – płomień miłości do ludzi
Kolor żółty/złoty – słońce
Kolor niebieski – niebo
Otwarty okrąg – każdy może dołączyć


PLAKIETKA SZCZEPU HARCERSKIEGO „PTAKI PTAKOM”

plakietka6

Ptak widniejący na plakietce to kukabura chichotliwa –ptak z rodziny zimorodkowatych, którego charakterystyczny głos brzmi jak ludzki śmiech. Przypomina nam o tym, że harcerz jest zawsze pogodny.