strukturya1

stru

Funkcja

Kolor sznura

Skąd?

W drużynie i szczepie

Szeregowy Szary Spod ramienia
Podzastępowy Szary z brązowym suwakiem Spod ramienia
Zastępowy Brązowy Spod ramienia
Funkcyjny drużyny Funkcji podstawowej z zielonym suwakiem Spod ramienia
Przyboczny Zielony Spod ramienia
Drużynowy Granatowy Spod ramienia
Funkcyjny szczepu Funkcji podstawowej z granatowym suwakiem Spod ramienia
Z-ca komendanta szczepu Granatowy z dwoma suwakami Z ramienia
Komendant szczepu Granatowy poczwórnie pleciony Z ramienia
Kapelan drużyny Fioletowy z zielonym suwakiem Spod ramienia
Kapelan szczepu Fioletowy z granatowym suwakiem Spod ramienia

W hufcu

Przewodniczący kręgu instruktorskiego Biało-granatowy Spod ramienia
Członek komendy hufca lub instruktor hufca mianowany rozkazem Srebrny Spod ramienia
Z-ca komendanta hufca Srebrny z dwoma suwakami Z ramienia
Komendant hufca Srebrny poczwórnie pleciony Z ramienia
Członek komisji rewizyjnej hufca Funkcji podstawowej z jednym białym i jednym srebrnym suwakiem lub srebrny z białym suwakiem Spod ramienia
Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej hufca Srebrny z dwoma białymi suwakami Spod ramienia
Przewodniczący komisji rewizyjnej hufca Srebrny z trzema białymi suwakami Spod ramienia
Członek sądu harcerskiego hufca Funkcji podstawowej z jednym fioletowym i jednym srebrnym suwakiem lub srebrny z fioletowym suwakiem Spod ramienia
Wiceprzewodniczący sądu harcerskiego hufca Funkcji podstawowej z dwoma fioletowymi suwakami Spod ramienia
Przewodniczący sądu harcerskiego hufca Srebrny z trzema fioletowymi suwakami Spod ramienia
Kapelan hufca Fioletowy ze srebrnym suwakiem Spod ramienia

W chorągwi

Członek rady chorągwi Funkcji podstawowej ze złotym suwakiem Z szyi
Z-ca przewodniczącego rady chorągwi Złoty z dwoma suwakami Z szyi
Przewodniczący rady chorągwi Złoty z trzema suwakami Z szyi
Członek komendy chorągwi lub instruktor chorągwi mianowany rozkazem Funkcji podstawowej z jednym złotym suwakiem lub złoty Spod ramienia
Z-ca komendanta chorągwi Złoty z dwoma złotymi suwakami Z ramienia
Komendant chorągwi Złoty poczwórnie pleciony Z ramienia
Członek komisji rewizyjnej chorągwi Funkcji podstawowej z jednym złotym i jednym białym   suwakiem lub złoty z białym suwakiem Spod ramienia
Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej chorągwi Złoty z dwoma białymi suwakami Spod ramienia
Przewodniczący komisji rewizyjnej chorągwi Złoty z trzema białymi suwakami Spod ramienia
Członek sądu harcerskiego chorągwi Funkcji podstawowej z jednym złotym i jednym fioletowym suwakiem lub złoty z fioletowym suwakiem Spod ramienia
Wiceprzewodniczący sądu harcerskiego chorągwi Złoty z dwoma fioletowymi suwakami Spod ramienia
Przewodniczący sądu harcerskiego chorągwi Złoty z trzema fioletowymi suwakami Spod ramienia
Kapelan chorągwi Fioletowy ze złotym suwakiem Spod ramienia

Władze naczelne ZHP

Członek Rady Naczelnej Funkcji podstawowej z jednym skórzanym suwakiem Z szyi
Wiceprzewodniczący ZHP Skórzany z dwoma suwakami Z szyi
Przewodniczący ZHP Skórzany z trzema suwakami Z szyi
Członek Głównej Kwatery lub instruktor GK mianowany rozkazem Funkcji podstawowej z jednym skórzanym suwakiem lub skórzany Spod ramienia
Z-ca naczelnika ZHP Skórzany z dwoma suwakami Z ramienia
Naczelnik ZHP Skórzany poczwórnie pleciony Z ramienia
Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej Funkcji podstawowej z jednym białym i jednym skórzanym suwakiem lub skórzany z białym suwakiem Spod ramienia
Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej Skórzany z dwoma białymi suwakami Spod ramienia
Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej Skórzany z trzema białymi suwakami Spod ramienia
Członek Naczelnego Sądu Harcerskiego Funkcji podstawowej z jednym fioletowym i jednym skórzanym suwakiem lub skórzany z fioletowym suwakiem Spod ramienia
Wiceprzewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego Skórzany z dwoma fioletowymi suwakami Spod ramienia
Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego Skórzany z dwoma fioletowymi suwakami Spod ramienia
Kapelan ZHP Fioletowy ze skórzanym suwakiem Spod ramienia