ALFABET MORSE’A

morsa

Jak korzystać z wyrazu pomocniczego?
Liczba sylab oznacza liczbę znaków, jeśli w sylabie występuje litera o lub ó,  zastępujemy ją kreską, jeśli w sylabie nie ma tych liter, zastępujemy ją kropką.

PRZYKŁAD:

mors1


SZYFR UŁAMKOWY

ulamek

PRZYKŁAD:

pulamek

SZYFR SZUFLADKOWY:

szufladkaPRZYKŁAD: