1.02.1961 – zatwierdzenie Komisji Prób na stopnie tropicielki i wywiadowcy w próbnej drużynie przy SP 103
1.04.1961 – nadanie numeru 29 ŁŻDH ( RL 8/60-61), drużyna nosi biało-czarne chusty
7.09.1961 – powołanie szczepu 20 ŁMDH i 29 ŁŻDH
16.11.1961 – przyjęcie 29 ŁŻDH do ZHP, zatwierdzenie bohaterki – Marii Nazdrowicz (błąd)
20.11.1962 – mianowanie na p.o. drużynowej dh. Teresy Szletyńskiej
15.01.1964 – mianowanie na funkcję drużynowej dh. Elżbiety Gawlik
15.10.1975 – zwolnienie z funkcji drużynowej dh. Alicji Saar; mianowanie dh. Ewy Wiśniewskiej
15.11.1977 – zwolnienie z funkcji drużynowego (?) dh M. Sadowskiego; mianowanie dh. Beaty Kowalskiej
15.10.1979 – zwolnienie z funkcji drużynowej dh. Doroty Brzezińskiej; mianowanie dh. Jolanty Jędrzejczak
15.10.1980 – mianowanie na funkcję drużynowej dh. Iwony Skalmierskiej
26.11. 1981 – mianowanie na funkcję drużynowej dh Doroty Brzezińskiej
28.02.1983 – zmiana koloru chust na biały
30.10.1988 – mianowanie na funkcję drużynowej dh, Ewy Furmańczyk
16.10.1989 – mianowanie na funkcję drużynowej dh. Edyty Janczak
22.10.1992 – mianowanie na funkcję drużynowej dh. Ewy Furmańczyk
23.05.1994 – zwolnienie z funkcji drużynowej dh. Ewy Furmańczyk; mianowanie dh. Katarzyny Wiśniewskiej
22.11.1995 – mianowanie dh. Anny Urbaniak
23.12.1996 – rozwiązanie 29 ŁDH-ek
Drużynowi XXIX ŁDH “Gniazdo” im. Basi Nazdrowicz
1961 – 1964 – dh. Teresa Szletyńska
1964 –   ?     – dh. Elżbieta Gawlik
?    – 1975 – dh. Alicja Saar
1975 – 1976 – dh. Ewa Wiśniewska
1976 – 1977 – dh M. Sadowski (?)
1977 – 1978 – dh. Beata Kowalska
1978 – 1979 – dh. Dorota Brzezińska
1979 – 1980 – dh, Jolanta Jędrzejczak
1980 – 1981 – dh. Iwona Skalmierska
1981 – 1988 – dh. Dorota Brzezińska
1988 – 1989 – dh. Ewa Furmańczyk
1989 – 1992 – dh. Edyta Janczak
1992 – 1994 – dh. Ewa Furmańczyk
1994 – 1995 – dh. Katarzyna Wiśniewska
1995 – 1996 – dh. Anna Urbaniak
2000 – 2003 – dh. Joanna Sowińska
2003 – 2006 – dh. Ewelina Karczewska
2006 –   ?     – dh. Alicja Naporska

HISTORIA DRUŻYNY 1960-1996

09.1960 – powstanie Próbnej Drużyny przy SP 103

1.02.1961 – zatwierdzenie Komisji Prób na stopnie tropicielki i wywiadowcy w Próbnej Drużynie przy SP 103 (pierwsza wzmianka o drużynie w rozkazach komendanta hufca)

1.04.1961 – nadanie numeru 29 ŁŻDH ( RL 8/60-61), drużyna nosi biało-granatowe chusty

7.09.1961 – powołanie szczepu 20 ŁMDH i 29 ŁŻDH

16.11.1961 – przyjęcie 29 ŁŻDH do ZHP, zatwierdzenie bohaterki – Marii Nazdrowicz (błąd)

28.02.1983 – zmiana koloru chust na biały

23.12.1996 – rozwiązanie 29 ŁDH-ek

Drużynowi XXIX ŁDH “Gniazdo” im. Basi Nazdrowicz

1960 – 1964 – dh. Teresa Szletyńska

1964 –   ?     – dh. Elżbieta Gawlik

?    – 1975 – dh. Alicja Saar

1975 – 1976 – dh. Ewa Wiśniewska

1976 – 1977 – dh M. Sadowski (?)

1977 – 1978 – dh. Beata Kowalska

1978 – 1979 – dh. Dorota Brzezińska

1979 – 1980 – dh. Jolanta Jędrzejczak

1980 – 1981 – dh. Iwona Skalmierska

1981 – 1988 – dh. Dorota Brzezińska

1988 – 1989 – dh. Ewa Furmańczyk

1989 – 1992 – dh. Edyta Janczak

1992 – 1994 – dh. Ewa Furmańczyk

1994 – 1995 – dh. Katarzyna Wiśniewska

1995 – 1996 – dh. Anna Urbaniak

2000 – 2003 – dh. Joanna Sowińska

2003 – 2006 – dh. Ewelina Karczewska

2006 –   2010     – dh. Alicja Naporska

2011 –   2013  – dh Roland Szkudlarek

2013 – ? – dh. Daniela Noweta

HISTORIA DRUŻYNY PO 2000 ROKU

Zaczęło się tak…

ZHP                                                                        Łódź, 12.10.2000r.

Próbna Drużyna Harcerska
przy 5 Gimnazjum

RSL 1/2000

Druhny i druhowie!

„Być dziełem sztuki – czymś, co się wznosi i narzuca przez czystość swej formy
Być czymś, co zawsze i wszędzie zachowuje swą wartość.
Czymś, co się nie zmienia, czymś skończonym.
Czymś, co budzi wzniosłe uczucia jak odgłos dzwonów.
Czymś, co koi jak niebo pełne gwiazd.
Czymś, co ogrzewa jak słońce…”

„Księga Jaszczurki”

Od dzisiaj to my tworzymy oblicze TEJ DRUŻYNY. Mam nadzieję, że stanie się ona niczym innym ponad „dzieło sztuki”, za kilkanaście lat oceni nas historia, ludzie, którzy się z nami zetkną, ale przede wszystkim magiczny Duch Skautingu. To on powie nam, czy poszliśmy właściwą drogą…

1. Uchwały

Decyzją drużynowej przyjmuję w szeregi drużyny:
dh. Olę Wodzyńską
dh. Asię Wagner

2.Mianowania

Mianuję p.o. przybocznej
dh. Olę Wodzyńską

Mianuję p.o. funkcyjnej
dh. Asię Wagner

3. Zatwierdzenia

Zatwierdzam skład Rady Drużyny:
p.o. drużynowej – pwd. Joanna Sowińska
p.o. przybocznej – trop. Ola Wodzyńska
p.o. funkcyjnej – trop. Asia Wagner

4. Stopnie i sprawności:

Otwieram próbę na stopień ochotniczki:
dh. Ewelinie Karczewskiej
dh. Sylwii Dobruch
dh. Asni Dobruch
dh. Paulinie Drożdzińskiej

Otwieram próbę na stopień młodzika:
dh Piotrkowi Kosiorkowi
dh Janowi Cichoniowi

Otwieram próbę na stopień tropicielki:
dh. Magdzie Małkus

Otwieram próbę na stopień samarytanki:
dh. Oli Wodzyńskiej
dh. Asi Wagner

Czuwaj!

Joanna Sowińska, pwd

Tak wygląda pierwszy rozkaz, w jeszcze próbnej, w jeszcze działającej przy Gimnazjum nr 5 w Łodzi, drużynie harcerskiej, na czele z drużynową pwd.Joanną Sowińską i przyboczną dh. Aleksandrą Wodzyńską. W marcu 2001 nasza drużyna kończy swój okres próbny, przyjmuje numer, nazwę i bohatera wcześniej już istniejącej XXIX ŁDH „Gniazdo” im. Basi Nazdrowicz, reaktywując ją.

Wraz z rozkazem z dnia 24.11.2001 roku w naszej drużynie zaczyna obowiązywać „Regulamin umundurowania XXIX ŁDH”, zgodnie z którym zaczynamy nosić szare chusty (dosłownie szaro-szare, jedyne takie w Polsce) z czarnymi frędzelkami na końcach, czarne berety oraz czarne, nisko opuszczone getry, a do grona kadry, jako przyboczny, dołącza dh Tomasz Piasecki. Nowym środowiskiem działania drużyny staje się Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodzi, gdzie swoją działalność rozpoczyna Gromada Zuchowa „Top Dzieciaki” z drużynową pwd. Aleksandrą Wodzyńską.

12.01.2002 roku zostają powołane pierwsze zastępy:
„Nektarniki” – zastępowa dh. Ewelina Karczewska
„Koliberki” – zastępowa dh. Paulina Drożdzińska

W wakacje 2002, harcerze XXIX ŁDH po raz pierwszy biorą udział w obozie hufca, tworząc na nim dwa zastępy – męski i żeński.

W 2003 roku w ZHP następuje reforma, nasza drużyna zostaje zmuszona do podzielenia się na drużynę harcerską i starszoharcerską.


XXIX ŁDH „Gniazdo”                                                   Łódź, 27.09.2003
im. Basi Nazdrowicz

RSL 2/2003

Druhny i druhowie!

Trzy lata temu, dokładnie 12.10.2000 roku, zaczęła się ta historia. Coś sobie wtedy obiecaliśmy. Teraz chcę Wam to przypomnieć.

„Być dziełem sztuki – czymś, co się wznosi i narzuca przez czystość swej formy
Być czymś, co zawsze i wszędzie zachowuje swą wartość.
Czymś, co się nie zmienia, czymś skończonym.
Czymś, co budzi wzniosłe uczucia jak odgłos dzwonów.
Czymś, co koi jak niebo pełne gwiazd.
Czymś, co ogrzewa jak słońce…”

Obiecaliśmy sobie, że stworzymy razem dzieło sztuki. I dzisiaj mogę powiedzieć, że na pewno poszliśmy właściwą drogą. Na Waszych piersiach błyszczą Krzyże, a w oczach ten wyjątkowy Duch Drużyny. Dziękuję, że chcieliście brać to, co Wam dawałam, ale jeszcze bardziej za to, że tak wiele ja dostałam od Was. Drużynowy to najpiękniejsza funkcja w ZHP, ale drużynowy takiej drużyny jak XXIX, to najlepsze miejsce, jakie człowiek może sobie znaleźć na całej Ziemi.Idźcie teraz śmiało własną drogą, twórzcie własne dzieła sztuki.

1. Wyjątki z rozkazu komendanta hufca

Zwalniam z funkcji drużynowej dh. Joannę Sowińską.

Mianuję na funkcję drużynowej XXIX ŁDH „Gniazdo” dh. Ewelinę Karczewską.

Mianuję na funkcję drużynowej PDSh dh. Paulinę Drożdzińską.

2. Zwolnienia

Zwalniam z funkcji przybocznej dh. Olę Wodzyńską.

Zwalniam z funkcji zastępowych:
dh. Ewelinę Karczewską
dh. Paulinę Drożdzińską.

Zwalniam z funkcji podzastępowych:
dh. Julę Twardowską
dh. Alicję Naporską

Zwalniam funkcyjnego drużyny dh Tomasza Piaseckiego

Zwalniam z funkcji kronikarza dh. Paulinę Drożdzińską

3. Odwołania

Rozwiązuję Radę Drużyny XXIX ŁDH z dn. 27.09.2003

4. Pochwały

Udzielam pochwały funkcyjnym XXIX ŁDH „Gniazdo” za pełnienie służby całym sercem i życzę szczęścia na kolejnych trasach harcerskiej wędrówki.

Czuwaj!

pwd. Joanna Sowińska

Wrzesień 2003 rozpoczynamy w mniejszej i młodszej ekipie, z nową drużynową, dh. Eweliną Karczewską. 26.02.2004 roku zostają mianowani na funkcję zastępowych dh. Alicja Naporska i dh Jan Karniewski, wchodząc tym samym w skład rady drużyny. W drużynie działają dwa zastępy:
męski – „Płomienne Feniksy”
żeński – „Dzikie Kuropatwy”

Miesiąc później nastepuje zmiana w regulaminie mundurowym naszej drużyny. Od tej pory zaczynamy nosić wysoko podciągnięte czarne getry i szare wywijki, co obowiązuje do dziś.

W czerwcu 2005 dh. Alicja Naporska i dh Jan Karniewski zostają mianowani na funkcję przybocznych.

1.04.2006 roku w tragicznym wypadku ginie nasza drużynowa, pwd. Ewelina Karczewska, odchodząc na wieczną wartę.

Związek Harcerstwa Polskiego                                     Łódź, 2 kwietnia 2006 r.
Komendant Hufca Łódź-Śródmieście
Im. Juliana Tuwima

RSL1/2006

Druhny i druhowie!

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o tragicznej śmierci druhny pwd. Eweliny Karczewskiej, drużynowej XXIX Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Basi Nazdrowicz.

Ewa była wspaniałą dziewczyną, ciepłą, serdeczną, chętnie niosącą pomoc koleżanką i przyjaciółką. Taka na zawsze pozostanie w naszej pamięci. W tym samym wypadku zginął również hm. Adam Dżmełyk – szef ZKK Hufca Łódź-Widzew.

Dziś łączy się w smutku cała nasza harcerska rodzina w tych ciężkich chwilach, myślami i modlitwą.

Druhny i druhowie: 1) ogłaszam miesięczną żałobę Hufca ZHP Łódź- Śródmieście, 2) polecam okryć kirem sztandar i proporce harcerskie, 3) polecam założyć czarne opaski na krzyże harcerskie,

Czuwaj!

hm. Agnieszka Kucharska

20.04.2006 rozkazem komendantki hufca na funkcję drużynowej XXIX ŁDH „Gniazdo” zostaje mianowana dh. Alicja Naporska. Zastępowymi zostają dh. Małgorzata Gaworczyk („Dzikie Kuropatwy”) i dh Jakub Włodarczyk („Płomienne Feniksy”).

W lutym 2007 roku dh. Natalia Kępka i dh. Izabela Musiał zostają mianowane na funkcję przybocznych. Zastęp „Dzikie Kuropatwy” przejmuje dh. Marcelina Ryfa, a następnie dh. Emilia Ciejka.

W wakacje 2007 XXIX ŁDH bierze udział w zlocie ZHP w Kielcach.

Od 2.o9.2007 w naszej drużynie zaczynają działać 4 zastępy z zastępowymi:
dh. Emilią Ciejką
dh. Mają Dowgird
dh Jakubem Włodarczykiem
dh Rolandem Szkudlarkiem
Ponadto do drużyny należy patrol starszoharcerski „Zagniazdowniki”, działający przy Gimnazjum nr 28, z patrolową dh. Darią Matuszewską

Rozkazem z dnia 21.03.2008 roku dh. Natalia Kępka zostaje zdjęta z funkcji przybocznej, jej funkcję przejmuje dh. Daria Matuszewska.

Na obozie drużyny w Wińcu w 2008 roku, dh Bartłomiej Tarkowski zostaje mianowany na funkcję przybocznego. Rok harcerski 2008/2009 rozpoczynamy podzieleni na 5 zastępów:

„Dzikie Kuropatwy” – dh. Maja Dowgird
„Tylko dla Orłów” – dh Roland Szkudlarek
„Dziób Dzióby” – dh. Emilia Ciejka
„Szalone Sokoły” – dh Jakub Włodarczyk
„Szare Łabędzie” – dh. Ewelina Szkudlarek

We wrześniu 2008 roku zostaje powołana Próbna Drużyna Wędrownicza przy XXIX ŁDH „Gniazdo”, w skład której wchodzą kadra naszej drużyny i kadra GZ „Top Dzieciaki”. Drużynowym jest dh Bartłomiej Tarkowski.

Rozkazem z dnia 16.01.2009 zastęp „Dzikie Kuropatwy” zostaje rozwiązany, a 6.03.2009 zostają mianowani podzastępowi.

16 czerwca 2009 roku odbywa się zbiórka weryfikacyjna Próbnej Drużyny Wędrowniczej przy XXIX ŁDH, której celem jest podsumowanie roku oraz zamknięcie okresu próbnego. Od tego dnia, nosi ona nazwę: XXIX ŁDW „Zagniazdowniki”.
Dzięki temu tego samego dnia drużynowi: dh. Alicja Naporska, dh. Natalia Wocial, dh Bartłomiej Tarkowski oraz dh. Aleksandra Wodzyńska złożyli podanie z prośbą o otworzenie okresu próbnego  SZCZEPOWI przy SP nr1.

29 czerwca Komenda Hufca Łódź-Śródmieście pozytywnie rozpatruje podanie i dzień później na hufcowej stronie można zobaczyć:

szczep

W środę, 7 kwietnia 2010 Komenda Hufca ZHP Łódź Śródmieście na wniosek Komendy Próbnego Szczepu przy SP 1 zamknęła jego okres próbny.

W styczniu 2011 roku drużynowym zostaje dh Roland Szkudlarek, a funkcje przybocznych pełnią dh. Emilia Ciejka i dh Jakub Włodarczyk.

Obóz w Wińcu jest, według opinii uczestników, jednym z lepszym obozów, jakie się odbyły.

W dniach 2-4 września drużyna i gromada zuchowa uczestniczą w Święcie Chorągwi Łódzkiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zarówno gromada jak i drużyna wygrywają rywalizacje na swoich trasach rajdu zdobywając cenne nagrody. Rozkazem odczytanym podczas apelu Chorągwi przyznano brązowy Krzyż za Zasługi dla ZHP komendantce szczepu hm. Aleksandrze Wodzyńskiej.

Z początkiem 2012 roku w drużynie zaszły kolejne zmiany na funkcjach. Zastępowy „Szalonych Sokołów” dh Mateusz Wilczyński przekazał swój zastęp dh Michałowi Jurkowi, a sam objął funkcję przybocznego w GZ „Top Dzieciaki”. Natomiast zastępowym zastępu „Tylko dla Orłów” został dh Maciej Jurek, a jego poprzednik, dh Piotr Rajewski został mianowany funkcyjnym drużyny.

Co będzie dalej – czas pokaże.

Dodaj komentarz