Jak zdobywamy sprawności w drużynie?

Aby zdobyć sprawność indywidualną, najpierw należy wybrać ją spośród dostępnych w zestawie sprawności ZHP:

Spis sprawności.

Sprawności podzielone są według ich trudności, którą oznaczają gwiazdki. Dla harcerzy w wieku 11 – 13 lat przeznaczone są głównie sprawności z jedną gwiazdką lub dwiema, a dla starszych z dwiema lub trzema gwiazdkami.
Do każdej sprawności przypisanych jest kilka wymagań, które najczęściej rozpoczynają się od słów: „wykonał”, „przygotował”, „poznał”. Do każdego wymagania należy dopisać jedno konkretne zadanie, które będzie zawierało dokładny opis.

Na przykład:

Wymaganie: Przygotował w terenie posiłek dla zastępu, korzystając z kuchni polowej lub kuchenki turystycznej.

Zadanie: W czasie trwania biwaku drużyny zrobię dla zastępu jajecznicę, którą przygotuję na zbudowanej przeze mnie kuchni polowej.

W takim zadaniu mamy określony czas oraz dokładnie określoną rzecz, którą przygotujemy. Ważne jest, żeby wykonanie zadania było możliwe do sprawdzenia – niekoniecznie przez drużynową, zaliczyć zadanie może np. rodzic lub nauczyciel (często w zależności 0d wymagania).

Wymyślone przez siebie zadania należy wpisać do karty sprawności, którą można pobrać tutaj:

Karta Sprawności

Jak zdobywamy stopnie w drużynie?

Aby zdobyć pierwsze dwa stopnie (ochotniczka/młodzik oraz tropicielka/wywiadowca) należy spełnić dwa wymogi – po pierwsze trzeba aktywnie uczestniczyć w życiu drużyny i regularnie przychodzić na zbiórki, a po drugie trzeba zaliczyć bieg na stopień, który odbywa się zawsze na obozie.

Aby zdobyć kolejne dwa stopnie – starszoharcerskie ( pionierka/odkrywca i samarytanka/ćwik) – należy brać aktywny udział w życiu drużyny, zaliczyć bieg na stopień oraz rozpisać i otworzyć kartę próby na stopień, którą realizuje się w czasie trwania roku harcerskiego.

Wymagania oraz karty prób do uzupełnienia:

Karta próby na stopień pionierki/odkrywcy

Wymagania na stopnie z technik